Türkiye'de Sağlık Turizmi ve Yabancı Sağlık Sigortası

Türkiye’nin sağlık turizmi hacmi istikrarlı bir şekilde büyümektedir. Tıp sektörü düzenleyici bir dizi yeni yasa ile dönüşüme uğradı ve bu sayede Türkiye'de var olan bir çok tıbbi hizmet ülkeyi 12 ay boyunca turistik bir uğrak haline getirmekte.

Sağlık turizmi en basit ifadeyle, tedavi amaçlı olarak yabancı bir ülkeye seyahat etme eylemidir. Bu nedenle de bu amaçla seyahat eden kişiye de sağlık turisti denir. Sağlık turizmi sadece yabancı bir ülkenin hastanelerini ziyaret etmekle kısıtlı değildir. Bu geniş kategoriye yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, bakım ve sağlıklı bir yaşam sunan her türlü hizmet ve tedavi dahil edilebilir.

 

Sağlık turizmini 3 ana kategoriye ayırabiliriz;

1. Medikal Turizm: Hastanelerde yapılan tedaviler, ameliyatlar ve diğer operasyonları kapsar.

2. Termal Turizm: Termal tesislerde rehabilitasyon ve dinlenmeyi kapsar.

3. Yaşlı ve Engelli Turizmi: Geriatri tesislerinde veya temiz, doğal bir ortama sahip yaylalarda uzun süreli konaklamalar ve aktiviteler bu kategoriye dahildir.

 

Yabancılar neden Sağlık Turizminde Türkiye'yi tercih ediyor?

Uluslararası sağlık turisti sayısı bakımından Türkiye, dünyanın ilk 5 ülkesi arasında yer almaktadır. Türkiye'de 48'den fazla JCI (Küresel olarak sağlık hizmeti kalitesini belgeleyen uluslararası bir kuruluş) akreditasyonuna sahip sağlık kuruluşu vardır. Ülkenin gelişmiş altyapısı, tıbbi cihazlara kolay erişme olanağı ve iyi eğitimli tıp personeli Türkiye'yi sağlık turizmi için nihai son durak olması doğrultusunda önemli bir oyuncu haline getirmekte.

Yukarıda sözünü ettiğimiz faktörlerin yanı sıra, sağlık için seyahat etmenin ana nedenleri arasında elbette devam eden bir tedavi ile birlikte tatil yapma isteği de yer almaktadır. Bu sadece iyileşme sürecini daha etkili kılmakla kalmaz, aynı zamanda seyahat etmenin hastanın ruh hali üzerindeki olumlu etkisi sayesinde iyileşme sürelerini de azaltır. Diğer bir faktör de sağlık turizmi için seyahat edilen ülkenin tıbbi hizmetlerinin ziyaretçinin kendi ülkesindeki tıbbi hizmetlere kıyasla daha kaliteli ve gelişmiş olmasıdır. Türkiye tıbbi hizmetlerde ve sağlık turizminde son derece yetenekli sağlık personellerinden, doktorlardan ve cerrahlardan oluşan bir insan kaynağından istifade etmektedir. Bu da operasyonların başarı oranının çok yüksek olmasını ve elbette insanların daha mutlu olmasını sağlar.

Türkiye'nin popüler bir sağlık turizmi durağı olmasında alınan hizmetlerin kalitesinin yanısıra fiyatı da belirleyici bir faktördür. Belirli bir türdeki tedavilerin ve tıbbi işlemlerin bir tatil paketi ile bir arada satılarak yüksek oranlı indirimler ve promosyonlar bulmak hiç sıradışı değildir. Bunun yanı sıra alınan tedavi ile bir tatil paketinin birlikte satılması da mümkündür ve muhtemelen söz konusu tedaviler bir sağlık turistinin kendi ülkesinde uygulansa fiyatı daha pahalı olacaktır. Ayrıca bir tedavi işlemi için daha kısa bekleme süresinin olması da Türkiye'nin sağlık turizmi durağı olmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Kimi zaman bir hasta belirli bir ameliyatı olmak isteyebilir, ancak bu operasyonnun kendi ülkesindeki sağlık kayıtlarına geçmesini sakıncalı bulabilir. Bu nedenle, Türkiye'de sağlık turizmi ziyaretçiler için gereken gizlilik ve mahremiyeti sağladığından da tercih edilmektedir. Elbette yukarıda sayılan her faktörün ortak tek bir amacı vardır ve o da daha iyi koşullarda sağlık hizmeti almaktır. Nihayetinde bütün bu saydıklarımız daha sağlıklı bir yaşam sürmek amacına hizmet eder.

  

Türkiye'de Sağlık Turizminde En Çok Ziyaretçi Alan Yerler

2021’de Türkiye'yi sadece sağlık turizmi için bile 640.000'den fazla kişi ziyaret etti ve bu ziyaretlerin Türkiye'ye getirisi 1 Milyar $’dan fazla oldu. Sağlık turizmi noktası olarak en çok seçilen şehir beklendiği gibi İstanbul olurken, bu şehri Antalya ve Ankara izledi. İstanbul'un birçok sağlık turistinin ilk tercihi olduğunu söylemek yanlış olmaz çünkü şehir en değerli kurumları barındırıyor. İstanbul yalnızca Türkiye'deki en değerli gayrimenkulleri barındırmaklar kalmıyor, şehir aynı zamanda ülkedeki en üst düzey sağlık kurumlarına da ev sahipliği yapıyor. Bunun yanısıra İstanbul sahip olduğu tarihi ve kültürel miras için de tercih ediliyor. Örneğin diş tedavisi ve saç ekimi yaptırmak isteyenlerin en çok İstanbul'u tercih etmesi ve bu tedavilerin hastanede yatmayı gerektirmemesi nedeniyle konuklar şehrin turistik yerlerini de ziyaret ediyor.

Estetik cerrahi, diş tedavisi ve göz tedavisi arayanların ilk tercihi ise Antalya oldu. Antalya, ziyaretçilerine sağlık turizmi ile tatil ve eğlence turizminin harika bir birleşimini sunmayı başarmakta. Şehir aynı zamanda yabancılar için en iyi Türkiye’de gayrimenkul seçeneklerine de ev sahipliği yapıyor.

Yabancı ülkelerdeki birçok sosyal güvenlik kurumunun bir diğer ülkede alınan tıbbi tedavilerin çoğunu sağlık sigortası kapsamına dahil etmesi de sağlık turizmi amaçlı ziyaretleri arttıran bir etken oluşturmakta. Böylece bir ülkenin vatandaşları rahatlıkla yabancı bir ülkede tedavi görebiliyor ve genel sağlık sigortaları bunu karşılıyor. Sağlık sigortalarının bu kapsayıcı ve kullanışlı özelliği yurt dışına seyahat ederken kalış süresi ne olursa olsun mutlaka sağlık sigortası yaptırmanın gerekli olduğunun altını çizmektedir.

  

Türkiye’de Sağlık Sigortası 

Türkiye'ye seyahat etmek veya Türkiye'de ikamet etmek isteyen her yabancının sağlık sigortası yaptırması gerekmektedir. Türkiye'yi sadece turist olarak ziyaret ediyorsanız veya kısa süreli bir seyahat yapacaksanız yaygın olarak kullanılan bir seyahat sigortası poliçesi size fazlasıyla yeterli olacaktır. Ancak sadece seyahat etmeyi değil, Türkiye'de yaşamayı da planlıyorsanız mutlaka zorunlu sağlık sigortası yaptırmanız gerekir.

 

Türkiye için Zorunlu Yabancı Sağlık Sigortası Nedir?

7/2014 sayılı özel sağlık sigortası yönetmeliğine göre Türkiye’de ikamet etmek veya sigortalı olmak isteyen her yabancı ülke vatandaşı, Türkiye'deki ikamet izinlerinin onaylanabilmesi için özel sağlık sigortası yaptırmak zorundadur. İlaveten, Türkiye'de eğitim görmek ve çalışma izni almak için başvuran her yabancı da Türkiye'de zorunlu sağlık sigortası yaptırmak zorundadır. Bu sigorta türü, izin veya öğrenim süresinin tamamını kapsamalıdır. Bu nedenle öğrenim süreleri daha uzun olan öğrencilerin sigorta poliçelerini her yıl yenilemeleri gerekmektedir.  

 

Yabancılar İçin Sağlık Sigortası'nın detaylarına göz atalım;

Zorunlu Yabancı Sağlık Sigortası hangi hizmetleri ve tedavileri kapsıyor?

1. Kaza ve hastalık durumunda oluşabilecek tedavi giderleri

2. Hastanede yatış giderleri

3. Evde bakım hizmeti

4. Doktor, tetkik, ilaç ve fizik tedavi giderleri

5. Yoğun bakım giderleri

6. Kemoterapi

7. Radyoterapi

8. Diyaliz

9. Endoskopi işlemleri

10. Refakatçi giderleri

11. Anjiyografi giderleri

12. MR ve radyografik işlemler

13. Pansuman ve yara bandı gibi diğer giderler

 

Aileler için eşlerden birinin Türk vatandaşı olması ve Gnel Sağlık Sigortası (SGK) sahibi olması durumunda özel Zorunlu Yabancı Sağlık Sigortası zorunlu olmayacaktır. 18 yaş altı çocuklar için ayrı bir poliçeye ihtiyaç yoktur ve 18 yaşından küçük çocuklar ebeveynlerinin poliçesine dahil edilebilirler. Doğum bakımı ve diş tedavileri gibi bazı işlemlerin bu sigorta kapsamında olmayacağını, ancak istenirse dahil edilebileceğini unutmamak gerekir.

 

Türkiye'deki Güncel Piyasa Trendleri ve Fırsatlarından Haberdar Olun!
Ağımıza Katılın

Türkiye'deki Güncel Piyasa Trendleri ve Fırsatlarından Haberdar Olun!

Toplam E-posta Abone Sayısı 30.000+

Loading...